EPSON ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Epson & the Environment

Epson și mediul înconjurător

Cu toții avem un rol important în construirea unui viitor mai bun. Pentru Epson, a fi o companie sustenabilă înseamnă a ține cont de fiecare aspect al organizaţiei noastre – de la cel mai mic bec până la cea mai mare fabrică. Acest lucru stimulează inovația și dezvoltarea, ne motivează forța de muncă și, în cele din urmă, contribuie la sprijinirea societății. De asemenea, este o parte esențială a modului în care colaborăm cu partenerii noștri în cadrul lanțului de aprovizionare.

Programul Viziunea ecologică pentru 2050

Viziunea Epson constă în a deveni o companie indispensabilă, care îşi utilizează tehnologiile eficiente, compacte şi precise în scopul sustenabilităţii într-o economie circulară

Epson va reduce nivelul emisiilor de carbon sub zero și nu va mai consuma resurse subterane epuizabile1 până în 2050, pentru a obține sustenabilitate și pentru a susține dezvoltarea comunităților.

„Suntem dedicați să oferim companiilor din întreaga Europă o „alegere ecologică” clară în ceea ce privește produsele pe care le folosesc”, a declarat Yoshiro Nagafusa, președintele Epson Europe. „Aud zilnic de la clienţi despre nevoia lor privind o tehnologie mai bună pentru mediu, mai eficientă şi mai rentabilă. Epson a oferit exact acest lucru, iar această realizare, alături de câştigurile cumulative, este meritul clienţilor noştri business care au ales să treacă de la tehnologia laser la cea cu jet de cerneală”.

În 2008, Epson a stabilit Viziunea ecologică pentru 2050, o declarație a obiectivelor noastre de mediu până în anul 2050. Lumea s-a schimbat de atunci. Eforturile globale de realizare a sustenabilității sociale se accelerează, Organizația Națiunilor Unite adoptând Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), iar Acordul de la Paris trasând un parcurs spre decarbonizare. Având în vedere aceste modificări, Epson și-a revizuit viziunea în 2018 și a făcut publice trei acțiuni pe care compania ar trebui să le întreprindă.

În martie 2021, Epson și-a revizuit din nou viziunea, stabilind obiective specifice care reflectă angajamentul puternic al companiei de a aborda problemele societale majore, cum ar fi decarbonizarea și reciclarea resurselor.

Epson a stabilit obiective pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, în conformitate cu scenariul de 1,5°C din Acordul de la Paris și cu criteriile inițiativei Obiective bazate pe știință (SBTi).

Condiții cheie

Obiective pentru 2025

Ca parte a Viziunii noastre corporative pentru 2025, dorim să contribuim la dezvoltarea unei societăți sustenabile prin utilizarea unor tehnologii eficiente, compacte și de precizie pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător al produselor și serviciilor pe parcursul ciclurilor lor de viață.

Marile corporații, precum Epson, au puterea de a implementa schimbările cel mai rapid, având în vedere prezenţa lor în lanţurile globale de aprovizionare şi impactul prin dezvoltarea de produse pentru a transforma modelul economiei circulare într-o realitate. Chiar și în lumea digitală de astăzi, imprimanta este considerată un instrument de afaceri esențial de 77% dintre angajații din EU52. Studiile confirmă, de asemenea, o mai bună înțelegere, concentrare și niveluri de stres mai scăzute rezultate din citirea textului imprimat, spre deosebire de ecranele digitale³. De exemplu, imprimantele noastre cu jet de cerneală WorkForce Pro consumă acum cu până la 96% mai puțină energie, produc cu până la 94% mai puține deșeuri și emit cu până la 92% mai puțin CO₂ decât imprimantele laser comparabile⁴.

Pe lângă îmbunătăţirea proiectării şi performanţelor produselor existente, aplicarea principiilor economiei circulare a impus companiei Epson să se gândească la afacerea sa într-o lumină nouă. Am demarat propriul proiect de economie circulară pentru a ne asigura că acest model de gândire se reflectă în toată compania noastră și în comunitatea în care ne desfășurăm activitatea - avem aici în vedere reciclarea cartușelor de imprimante la Epson Telford și certificarea terților pe parcursul proceselor noastre.

Unele dintre realizările noastre de până în prezent

Obiective

Importanța obiectivelor noastre pentru Europa

Raportul european privind sustenabilitatea întocmit de Epson, intitulat The Green Choice, stabilește angajamentul față de responsabilitatea socială corporativă (CSR) în întreaga companie. Acesta evidenţiază progresele realizate în ceea ce priveşte economiile de energie, apă şi CO₂ în cadrul organizației Epson europene, angajamentul său de-a lungul lanțului de aprovizionare și al producției și angajamentul său față de crearea de produse ecologice care să permită companiilor să-și reducă impactul asupra mediului înconjurător.

Istoric ecologic

Istoricul Epson privind proiectele și politicile de mediu a început cu un program impus de control al poluării care s-a derulat cu succes timp de peste patru decenii. La sfârșitul anilor '90, Epson și-a făcut publice realizările într-un raport anual de mediu. De la începutul noului mileniu, compania Epson şi-a lărgit sfera de acțiune şi este activă în proiecte de reîmpădurire, controlul energiei şi programele cu emisii zero. Citiți mai jos mai multe despre unele dintre obiectivele de mediu ale companiei Epson.

Armonie, colaborare și angajament față de mediul înconjurător

Compania Epson a fost fondată în 1942 în Suwa, un oraş situat în mediul natural bogat al Prefecturii Nagano. Coexistența armonioasă cu comunitățile în care activăm a constituit de mult timp o piatră de temelie a companiei și, chiar dacă operațiunile noastre s-au extins la nivel global, cultura noastră în ceea ce privește respectul pentru mediu nu s-a clătinat niciodată. Am demonstrat acest lucru în 1988, când Epson a devenit prima companie din lume care a anunțat că va elimina din operațiunile sale clorofluorocarburile care diminuează stratul de ozon (CFC).

1942 - 2010+

La Epson, tehnologia are la bază angajamentul nostru față de societate și de mediul înconjurător. Ne concentrăm pe lucrurile esențiale și le eliminăm pe cele inutile, pentru a genera mai multă valoare. Cu această filosofie la bază, compania Epson a încercat mereu să îndeplinească standardele de sustenabilitate și va continua să facă acest lucru.

Orientarea către ciclul de viaţă

De la prima schiță până la intrarea într-un proces de reciclare: Toate produsele noastre sunt fabricate ţinându-se cont de sustenabilitatea ecologică pe parcursul întregului ciclu de viaţă. Aceasta este strategia cheie pentru produsele noastre ecologice şi transferă eforturile noastre de a reduce impactul pe care îl avem asupra mediului înconjurător dincolo de porțile companiei, în casele și biroul dvs.

Am stabilit obiective concrete pentru specificațiile de mediu care trebuie atinse în etapa de planificare a oricărui produs. De asemenea, am introdus un proces de proiectare pentru mediu (DfE) în care evaluăm cât de bine ne-am descurcat în etapa de proiectare și ulterior acesteia.

Managementul mediului

Cu toții avem un rol important în construirea unui viitor mai bun. Pentru Epson, a fi o companie sustenabilă înseamnă a ține cont de fiecare aspect al organizaţiei noastre – de la cel mai mic bec până la cea mai mare fabrică.

Unităţile de afaceri din cadrul Grupului Epson îşi stabilesc propriile planuri de acţiune privind mediul înconjurător şi desfăşoară activităţile utilizând un Sistem de management al mediului. Realizăm evaluări interne pentru a verifica performanța în raport cu planurile și pentru a lua măsuri corective, dacă este necesar.

Ne propunem următoarele:

O perspectivă nouă

Angajamentul nostru nu este limitat la porţile unităţilor de producţie Epson. Eforturile noastre influenţează deja rutinele zilnice de lucru ale clienţilor şi partenerilor noștri de afaceri.

Imagine „Pământul sclipind în soare” © ESA/NASA

Produse

Epson este dedicată dezvoltării de produse ecologice, ceea ce înseamnă că sustenabilitatea este luată în considerare de la concepție până la finalizare. Pe lângă designul ecologic, acest lucru înseamnă și eliminarea substanțelor periculoase din gama noastră completă de produse.

Economii potențiale ale clienților Epson în materie de CO₂ și de costuri energetice⁶

Prin trecerea la imprimantele business Epson cu jet de cerneală, clienții noștri ar putea economisi până la 65,7 de milioane de euro din cheltuielile cu energia și ar putea reduce emisiile de CO₂ cu până la 124.000 de tone în doi ani.\

Produse care respectă mediul înconjurător

Producție

Optimizarea ecologică a proceselor noastre de producție este unul dintre domeniile centrale în care politicile noastre acționează. Ne concentrăm, în principal, asupra prevenirii încălzirii globale, eliminării emisiilor de carbon și controlului substanțelor chimice. În plus, ne dedicăm eforturile în direcții precum un sistem de transport îmbunătățit, gestionarea eficientă a apei şi substanţelor şi gestionarea riscurilor de mediu.

Mediul înconjurător - în centrul proceselor noastre

Epson Telford este în fruntea activităților de mediu ale Seiko Epson și a fost prima locație din cadrul Grupului certificată ISO14001.

După obținerea certificării ISO 14001 în 1996, a oferit un cadru pentru gestionarea activităților noastre și efectuarea de audituri periodice pentru a ne asigura că îmbunătățirile nu sunt doar realizate, ci și menținute. O cultură a îmbunătățirii continue se reflectă în tot ceea ce facem.

Reciclarea produselor

Procesarea responsabilă şi eficientă a produselor noastre după încheierea duratei de viaţă pentru clienţi şi partenerii de afaceri este importantă.

Este atât de importantă încât includem deja o strategie de reciclare încă din etapele de planificare pentru produsele noastre. Toate produsele noastre finite respectă directiva WEEE din 2005. Pentru articolele noastre consumabile, cum ar fi cartuşele, am creat un sistem de colectare care asigură returnarea în siguranţă a cartuşelor goale către Epson.

“Pentru a conserva resursele valoroase de mediu și a reduce deșeurile, ne propunem să colectăm și să reciclăm cât mai multe produse și consumabile posibil.”

Comunitatea ecologică

Avem datoria de a furniza asistenţă şi de a implementa strategii în comunitatea globală. Împreună cu clienţii şi partenerii noștri de afaceri dezvoltăm şi participăm la programe care implementează gândirea şi responsabilitatea ecologică în domenii diverse precum Cetățenia corporativă ecologică, Tehnologia ecologică, Comunicarea ecologică sau Educația ecologică.

Informaţii privind mediul înconjurător

Pentru a ne respecta angajamentul privind responsabilitatea socială corporativă (CSR), dorim să identificăm soluții la problemele de mediu furnizând valoare care să depășească așteptările clienților și ale societății.

Declaraţia de conformitate UE

Documentele aferente declarației de conformitate Epson sunt disponibile online și pot fi căutate după tipul de produs și după produs.

¹ Resurse neregenerabile, cum ar fi petrolul și metalele

² 3.639 de factori de decizie și angajați IT din Franța, Germania, Spania, Italia și Marea Britanie - FTI Consulting, în baza unui contract cu Epson 2015.

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ Pentru a înțelege aceste cifre și cum pot aduce beneficii afacerii dvs., vă rugăm să accesați www.epson.eu/maketheswitch.

⁵ Se foloseşte o cantitate mică de apă pentru a menţine un anumit nivel de umiditate în interiorul sistemului.

⁶ Valoare calculată pentru imprimantele business Epson cu jet de cerneală vândute în ultimii doi ani calendaristici (2016, 2017) pe piețele EU6, cu o utilizare medie a produselor de patru ani.
Metodologia de calcul este certificată de TÜV Rheinland.

⁷ Accesați www.epson.eu/maketheswitch pentru mai multe informaţii.

⁸ Cota de piață bazată pe veniturile aferente roboților SCARA industriali, 2011-2016. (Sursa: Fuji Keizai „2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook”)

⁹ În comparaţie cu un robot LS3 SCARA Epson

¹⁰ Comparație făcută când este conectat la Ethernet (230 V)

¹¹ Acest produs este comercializat de Seiko Watch Corporation.

¹² Comparativ cu capul (carcasa) de ceas pentru modelele din gama 7X, care au fost lansate în 2012.